Интервенционалната кардиология - единствен шанс за високорискови пациенти с множество придружаващи заболявания