Феноменът „често боледуващо дете” и възможностите на хомеопатията за профилактика и лечение