Дигитализацията и изкуственият интелект в медицината ще повишат качеството на здравните услуги