Частни линейки – само богатите ли имат достъп до тази услуга