Байер подпомага борбата с COVID-19 в България с дарение към Министерство на здравеопазването