Варненският свободен университет разкрива Гореща линия за психологично консултиране за студенти, преподаватели и приятели