ВУЗФ започва предварителен прием в бакалавърските и магистърските си програми