ВУЗФ и проф. Ричард Вернер със съвместна магистърска програма, която преобразява икономическото образование