ВУЗФ и СБУ организират първи национален конкурс за Годишни награди за образование по икономика в средните училища