Три модерни магистратури в катедра "Политически науки и национална сигурност" на ПУ "Паисий Хилендарски"