Среща разговор: „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“