РЕКТОРЪТ НА УХТ ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН МОЛЛОВ ПРЕДСТАВИ ЕКИПА СИ