Представяне на грузински превод на избрана литература от Пламен Дойнов