Представяне на електронно издание „Годишник „Икономика и бизнес“