Новите магистърски програми в УХТ привличат студенти от чужбина