Нов български университет дарява учебници по български език на украинци