Научен форум в ПУ „Паисий Хилендарски” разглежда света през призмата на пандемията COVID-19