Над 100 проекта ще бъдат представени на „Фестивал по дигитални технологии и програмиране“