НБУ подкрепя студентите с нарушено зрение по време на Ковид-19