Международният олимпийски ден бе отбелязан във ВСУ "Черноризец Храбър"