Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще 2019“