Информационен ден за кандидат-студенти: 24. юни 2023 г.