Информационен ден за кандидат-студенти: 20. февруари 2023 г.