Информационен ден за кандидат-студенти: 18. май 2024 г.