Информационен ден за кандидат-студенти: 11. март 2023 г.