Хибриден семинар „Междусекторно сътрудничество в контекста на Европейска гаранция за детето“