Хибриден семинар №2: Чий е трудният случай – на социалните или на училището?