ХI Международна квалификационна школа "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чуждестранен"