ГОДИШНА РАБОТНА СРЕЩА „ПАРТНЬОРСТВО И ДИАЛОГ: ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ В ОБРАЗОВАНИЕТО”