Факултетът по икономически и социални науки на ПУ чества юбилей с международна конференция