Европейската комисия стартира конкурса ImagineEU за средните училища