Експерти обсъдиха ролята на професионалното образование за изпълнението на националните цели за енергийна ефективност в сградния сектор