Eксперт по защита на данните в ЕС е сред новите лектори в ERP Academy