Дискусионен модул: „Вторник на ъгъла. Разговори за култура и изкуство“