Американският университет провежда международна академия, посветена на демократичните процеси в България