442 абсолвенти ще получат дипломи от ФМИ на Пловдивския университет