Зам.-министър Ефремова: Правителството стартира обучителни програми за заетите в соларния бизнес