ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС И ВПЕЧАТЛЯВАЩИ КАНДИДАТУРИ БЕЛЕЖАТ РЕШИТЕЛНАТА ФАЗА НА ОЦЕНЯВАНЕ В КОНКУРСА „УМНИЦИ ГЛАДНИЦИ“