Включване на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНТАКТ СЪРВИСЕС” ЕООД в насърчаването на младежката заетост със съдействието на европейските структурни фондове