Vivacom с награда „Бизнес хонорис кауза“ за принос в развитието на образованието