Умерен ръст на заплатите и повече социални придобивки за служителите във всички сектори