Центърът за изследвания и анализи организира третата кръгла маса в рамките на Оперативна програма „Добро управление“