Топ отбор от млади IT надежди се присъединява към екипа на Немечек България