Средният срок за разплащане на българските фирмите се увеличи на 63 дни