Силата на служителите расте: 43% са готови да напуснат работа заради по-високо заплащане, по-добри кариерни възможности и гъвкавост