Шери Блеър със специално обръщение на конференцията на „Дамски форум“, посветена на женското лидерство