Сферите на печата и рекламата фокусират вниманието си в изложение COPIS