Schneider Electric приключи 2022 г. с много силни резултати за въздействие върху устойчивото развитие