СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ЛЕКТОР ЩЕ ПОДПОМАГА БЪЛГАРСКИ МЕНИДЖЪРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ДА УВЕЛИЧАТ БИЗНЕС ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОМПАНИИТЕ СИ, ЧРЕЗ ПРЕВЕНЦИЯ НА БЪРНАУТ