Роботизирана 3D хирургия на живо за първи път в България на международния конгрес SERGS 2019 София